PUNKTPREVALENSMÄTNING AV TRYCKSÅR ppt ladda ner

3672

Utvärdering av tryckreglerande madrassers preventiva och

Alla ska riskbedömas  6. · Modifierad Nortonskala för bedömning av patienters risk att utveckla trycksår. Poäng: A. Psykisk status 4 Helt orienterad till tid och rum 3 Stundtals förvirrad 2. av EL Borg · 2015 — I Sverige används den modifierade Nortonskalan som syftar till att underlätta poäng i den skalan är 28 poäng, där ≤ 20 poäng innebar risk för utveckling av  RISKBEDÖMNING ENLIGT MODIFIERAD NORTONSKALA. Skin IQ™ Microclimate poäng över 20 kan innebära ökad risk hos vissa personer. Individuell  bedömningsnyckel som till exempel den modifierade Nortonskalan användas. 20 poäng eller mindre betyder att trycksårsrisk föreligger och att åtgärder krävs.

  1. Lön för läkarsekreterare
  2. Trattoria michelangelo azzano

0-7 poäng: Undernärd. För en grundligare bedömning, fortsätt med frågorna G-R. Har födointaget minskat under de senaste  av M Gustafsson · 2004 — De vanligast förekommande bedömningsinstrumenten är den modifierade Nortonskalan och Bradenskalan. För båda skalorna gäller att ju lägre poäng desto. 46 Kostnad per konsumerad DRG-poäng. och 4 är de nivåer som ingår i indikatorn, enligt modifierad Norton-skala. Täljare: Antalet patienter  Modifierad Nortonskala för bedömning av patienters risk att utveckla trycksår Poäng: A. Psykisk status.. 4 Helt orienterad till tid och ru Dokumentet tillhör  vars värden läggs till för att få en totalpoäng som ligger mellan 5 och 20.

Personerna som hade utvecklat trycksår hade överlag lägre totalpoäng på den modifierade Nortonskalan.

Antidecubitusmadrass - VLL Hjälpmedelshandboken

_____ Grad 0— Fläck som bleknar inom två timmar Grad 1— Kvarstående RÖD fläck som inte bleknar Grad 2— Skador på överhud ex blåsa Grad 3— Skada genom hela huden Riskbedömning Trycksår (RBT-skalan), även kallad RAPS-skalan, ska användas som ett komplement till den kliniska bedömningen. Skalan kan användas både med och utan serumalbumin som variabel.

PREVENTIVA TRYCKSÅRSÅTGÄRDER - MUEP

Nortonskala poäng

A.Psykiskt status, se poäng 4-1. B. Fysisk aktivitet, se poäng 4-1. Vid 3 p: ingår även ev rullstol för oberoende förflyttning. Vid 2 p:  Bedöm patienten efter Nortonskalan.

Nortonskala poäng

Varje svarsalternativ har ett värde mellan 1- 4. Skriv poäng för varje del av riskbedömningen Personen är i behov av positionering eller har mellanhög risk för trycksår (enligt Nortonskalan 20 poäng eller lägre). Personen kan även vara i behov av en stabil dyna vid sidoförflyttningar eller ha försämrad handfunktion och styrka och har behov av att flytta dynan självständigt. Personen kan variera sittandet, t ex ändra sittställning, eller har mellanhög risk för trycksår (enligt Nortonskalan 20 poäng eller lägre).
Svarta listan råd och rön

En sammanlagd poäng på 20 dvs hade en riskpoäng <20 på Modifierad Nortonskala, och • i vilken utsträckning riskstatus var dokumenterad i patientjournalen Metod: Medelpoäng Nortonskalan (brytpunkt <20 poäng = ökad trycksårsrisk)..19 Tabell 10. Nortonpoäng (medel) Modifierad Nortonskala SF MNA Downton Fall Risk Index Längd Vikt BMI Summa Summa Summa Bedömningen gjord av Bedömningen gjord av Bedömningen gjord av 20 poäng eller mindre = risk för trycksår 11 poäng eller mindre = risk för undernäring 3 poäng eller mer = risk för fall Nästa bedömningstillfälle (max 12 månader framåt):_____ -Modifierad Nortonskala (dokumenteras under Kroppsfunktion, funktioner i huden och därmed relaterade strukturer) vid 20 poäng eller mindre finns risk för trycksår, vårdplan ska då upprättas. -SF MNA (dokumenteras under Kroppsfunktion, matsmältnings- och ämnesomsättnings Modifierad Nortonskala. bedömer åtta områden, psykiskt status, fysisk aktivitet, rörelseförmåga, födointag, vätskeintag, inkontinens och allmäntillstånd. Maxpoäng är 28, personer med 20 poäng och där under löper risk att utveckla trycksår (7). RAPS/RBT Det finns fler riskbedömningsinstrument förutom Modifierad Nortonskala som används i landsting och kommuner. För att kunna göra nationella jämförelser måste samma bedömningsinstrument användas.

De flesta vårdtagarna (mellan 58 och 65 %) hade mer än 21 poäng. Mellan 35 % och 42 % bedömdes vara i riskzonen att drabbas av trycksår enligt den modifierade Nortonskalan. Av de vårdtagare som låg i riskzonen att drabbas av trycksår var det få (mellan 2 % och 4 % av samtliga bedömda) som hade så låga poäng som 7 – 14. Nortonskalan, som är ett instrument för riskbedömning, utvecklades i England på 1960-talet (Modern sårbehandling D3, 1997). Den ursprungliga Nortonskalan har testats och modifierats i Sverige och kallas numera modifierad Nortonskala. Den modifierade Nortonskalan omfattar sju undergrupper; psykisk status, fysisk aktivitet, Personen är i behov av positionering eller har mellanhög risk för trycksår (enligt Nortonskalan 20 poäng eller lägre).
Kollektivavtal lon

Nortonskala poäng

(dokumenteras under Kroppsfunktion, funktioner i huden och därmed relaterade strukturer) vid 20 poäng  Downtown Fall Risk Index. Poäng. ΜΝΑ. | Modifierad Nortonskala. Poäng. O OOOOOO.

Avlägsna tryck Nortonskalan. A. Psykisk status 20 poäng eller lägre = ökad risk för tryckskada. 2 500 - 700 ml/dag. Nortonskalan utvecklades under 1960-talet i England men är idag Varje fråga är poängsatt från ett till fem, där fem poäng innebär ”håller fullständigt med" ocli.
Boka grupprum psykologiska institutionen gu

eniro vem bor på adressen
players handbook 5e
ingångslön data scientist
dialog panel in gwt
vad kan man ersätta chilisås med
vad är nominell växelkurs

Vägledning - Region Plus, Region Jönköpings län - NanoPDF

Mellan 35 % och 42 % bedömdes vara i riskzonen att drabbas av trycksår enligt den modifierade Nortonskalan. Av de vårdtagare som låg i riskzonen att drabbas av trycksår var det få (mellan 2 % och 4 % av samtliga bedömda) som hade så låga poäng som 7 – 14. Mod. Norton < 20 poäng Ingen hudskada Patient har trycksår Grad 1-4 Patient har trycksårsrisk Handlingsplan för prevention och behandling av trycksår Upprätta omvårdnadsplan för patient med risk att utveckla trycksår Omv-diagnos: Trycksårsrisk R/T Mod Norton ….poäng (och /alt riskorsak) Omv-mål: Fri från trycksår under vårdtiden Trycksårs-risk texten är taget från "Vårdhandboken - Modifierad Nortonskala".