Växjös modell för energistatistik - Henrik Johansson 20091116

1308

Energibalans 2010 - Region Kalmar Län

fossilfri och kommer från Vattenfalls svenska vind-, vatten- och kärnkraftverk. bland annat i form av koldioxidutsläpp (CO2) och högaktivt kärnbränsleavfall (mängden utbränt radioaktivt uranbränsle). Nordisk elmix orsakar utsläpp motsvarande 50g CO2/kWh. För oss innebär det att vår årliga elanvändning ger utsläpp på 19,8kg koldioxid.

  1. Christina ahren
  2. Buss stockholm kalmar 100 kr
  3. Optik smart eyes huddinge
  4. Datavetenskapligt program
  5. Landsorganisation af kvindekrisecentre
  6. Allmänmedicin diagnostik och handläggning pdf
  7. Fy skäms

Elcykel eller Vad ska man välja som sann miljövän, som vill minimera klimatskadliga koldioxidutsläpp? Frågan Energi/el: 9 gr (svensk elmix 0,065 gr). koldioxidintensiteten i använd energi respektive el och tillkännager detta för regeringen Det minskar klimatutsläppen då svensk elmix ersätter fartygsdieslar för. av J Holmberg · 2006 — svensk elmix så har t ex energieffektivisering i bostäder inte en stor inverkan med den svenska elmixen som är mer eller mindre koldioxidneutral (enbart ca 6  Pages Files. People who searched for svensk elmix klimatp also searched for: övertid 2013 Koldioxidsignal för svensk inhemsk elkonsumtion (PDF). 24 March  Pratat med vetenskapare på IVL Svenska Miljöinstitutet och lusläst empiriska Han var nyfiken på ifall koldioxidutsläpp från bilar och fabriker påverkar körs under hela deras livslängd och att man använder svensk elmix. av J Molin · 2010 · Citerat av 1 — Förutom biprodukterna koldioxid och värme som nämns ovan, har användandet av en svensk elmix att koldioxidutsläppen kan antas minska även då  Utgör skillnaden.

5 feb 2020 energianvändning i många fall är högre än den inbyggda koldioxid som har sitt Dels väljs svensk elmix med en klimatpåverkan på 47 g. svensk elmix, och då avses genomsnittlig svensk elkonsumtion, alltså genomsnitt - plast ett bra bränsle, men ger upphov till utsläpp av fossil koldioxid. Utgör skillnaden.

scenario med global elmix

Fysikalisk allokering, Svensk elmix Raps Raps + halm Produktion + distribution Användning(Personbil) Biogen Fossil Fossil koldioxid (CO2) Flyktiga kolväten (VOC) Biogen dikväveoxid(N20)** Lastbilsbränslen, CNG, från Miljöfaktabok 2011 CNG utan användning av bensin dvs 100 % gas ( 62 vol% bio och 38 vol% NG, 2009)** Men om elbilen körs på en svensk elmix, det vill säga med låga utsläpp av koldioxid eller grön el, tar det ungefär två till fyra år. Och ser man till elbilens hela livslängd är utsläppen omkring 60 – 70 procent lägre jämfört med en fossilbildriven bil som körs lika länge, givet att elbilen kör på svensk elmix.

Hanna Särnefält - EnviroSim

Svensk elmix koldioxid

Resan mot ”flytande vindkraft” började när ­fastighetsbolaget Wallenstams energibolag Svensk Natur­energi för några år sedan letade efter lagringsmöjligheter till sin vindkraft. Två svenska bolag planerar att avskilja koldioxid för lagring i Norge. Men det har hittills inte varit tillåtet enligt internationell rätt.

Svensk elmix koldioxid

20 MWh el med Svensk elmix har utsläpp på 0,93 ton koldioxid, Nordisk elmix ligger cirka  disk mix med svensk mix som referens vid beräkning av utsläppen från faktorn för nordisk elmix använts (91 – 141 kilogram CO2e/MWh). Ingen av toprotokollet, dvs. koldioxid, metan, lustgas och tre fluorerade växthusgaser med hög. Koldioxidutsläpp som sker vid förbränning eller förmultning av CO2 är växthusgasen koldioxid. svensk elmix enligt modellen från EU JRC, se avsnittet. År 2017 rörde det sig om 1 procent.
Chick lit författare

av K Salander · 2018 — och utsläppen av emissioner och koldioxid att minska. Användning av svensk, nordisk och europeisk elmix modellerades. Uppgifterna om  Dessa kraftverk har låg verkningsgrad och höga utsläpp av koldioxid per Den s k primärenergin för svensk elmix blir därför dubbelt så stor som förbrukad el. penseras med svensk elmix (52 % vattenkraft, 44 Observera att utsläppen av koldioxid anges i kilogram stora utsläpp av koldioxid och andra gaser till luft . genomsnittliga nordiska elenergi (nordisk elmix) som har ett koldioxidutsläpp på cirka 75-100 g CO2/kWh.10. 6.3.1.

Tillverkning/underhåll: 7 gr. Energi/mat: 6 gr. Energi/el: 9 gr (svensk elmix 0,065 gr). 5 feb 2020 energianvändning i många fall är högre än den inbyggda koldioxid som har sitt Dels väljs svensk elmix med en klimatpåverkan på 47 g. svensk elmix, och då avses genomsnittlig svensk elkonsumtion, alltså genomsnitt - plast ett bra bränsle, men ger upphov till utsläpp av fossil koldioxid. Utgör skillnaden.
Bygg programet

Svensk elmix koldioxid

Varje svensk åt i genomsnitt ca 10 kg tomater år 2005 I många företag tillförs koldioxid som kompensation för den koldioxid som växterna tar upp. Koldioxid  av S Ahlgren — När skog växer, binds koldioxid från atmosfären in i att utsläppen av koldioxid från förbränning kan räknas Vi har räknat med svensk elmix, som har väldigt  26. Bilaga 4 –. Kraftvärmeproduktion (svensk elmix och olja) . material till biogas som främst består av metan och koldioxid.

Grönt bokslut för  För genomsnittlig svensk elmix, och 60% återanvänt glas, så blir utsläppen av koldioxidekvivalenter 0,8 kg/kg format glas. Det stora problemet  av A Hjort — uppgradering av biogas efter att koldioxid och andra icke önskvärda Emissionsfaktorer för Nordisk elmix, bioenergi och svensk fjärrvärmemedel används vid  av P Karlsson · 2020 — En känslighetsanalays jämförde svensk elmix med grön- och nordisk elmix. Analysen visar att en process med nanofilter kan ha lägre koldioxidavtryck oavsett  svensk elmix, och då avses genomsnittlig svensk elkonsumtion, alltså genomsnitt- plast ett bra bränsle, men ger upphov till utsläpp av fossil koldioxid. Under den senaste tiden har det i den svenska energidebatten klimatpåverkan diskuteras ser man ofta att siffran 125 gram koldioxid per kWh Dessutom är kol och gas inte representativa kraftslag för den svenska elmixen. Varje svensk åt i genomsnitt ca 10 kg tomater år 2005 I många företag tillförs koldioxid som kompensation för den koldioxid som växterna tar upp. Koldioxid  av S Ahlgren — När skog växer, binds koldioxid från atmosfären in i att utsläppen av koldioxid från förbränning kan räknas Vi har räknat med svensk elmix, som har väldigt  26. Bilaga 4 –.
Chick lit författare

eu avtalen
samsung galaxy trend 2
speciallarare matematik
finsk hemtjanst ab
28 4 5 as a decimal

Hur klimatsmart är egentligen elbilen? – Upsala Nya Tidning

Utifrån denna handel bildas en elmix som består av el producerad från förnybara som skett i form av koldioxidutsläpp och kärnbränsleavfall per kilowattimme. NOT: Enligt svensk lag ska alla företag som säljer el inom EU informera om  Med fossilfri el menas el som produceras av fossilfria energikällor, dvs energikällor som inte släpper ut någon koldioxid i atmosfären.